Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Ενημέρωση για τις προυποθέσεις επίσκεψης στο Άγιον Όρος λόγω περιορισμών COVID.

 

Ενημέρωση Ιούλιος 2021 για τις προυποθέσεις επίσκεψης στο Άγιον Όρος λόγω περιορισμών COVID

Από 11-5-2021 επιτρέπονται οι επισκέψεις στο Άγιον Όρος με τους εξής περιορισμούς:

Επιτρέπεται η έκδοση μόνο ειδικών διαμονητηρίων με ανώτατο όριο ατόμων ημερησίως. Οπότε επικοινωνήστε απευθείας με το μοναστήρι-Σκήτη για να σας εκδώσουν αυτοί το ειδικό διαμονητήριο

Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σε άλλο Μοναστήρι-κελλί κ.τ.λ. εκτός από αυτό που έχει εκδώσει το ειδικό διαμονητήριο

Είναι υποχρεωτικό το rapid test που γίνεται στην Ουρανούπολη πριν την επιβίβαση στο καράβι για το Άγιον Όρος